O FIRMIE|LINKI|KONTAKT
ŁATWY START
SUPER OFERTA NA START
 
Jeżeli zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą lub zmienić biuro rachunkowe. Zgłoś się do nas!

Pomożemy w załatwieniu wszelkich niezbędnych formalności koniecznych przy założeniu działalności gospodarczej oraz udzielimy
jednorazowo miesięcznego rabatu w wysokości 50% ceny usługi.
więcej »
Oferta usług księgowych
 
 Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość), książki przychodów i rozchodów:
 •     otwieranie ksiąg rachunkowych,
 •     rejestracja podmiotów gospodarczych, - zobacz ofertę "Łatwy start"
 •     ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 •     przygotowywanie miesięcznych rozliczeń podatkowych,
 •     przygotowywanie deklaracji  VAT,
 •     sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 •     prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 •     okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 •     sporządzanie rocznych Sprawozdań Finansowych i rozliczeń PIT,
 •     rozliczenia z ZUS właścicieli firm,
 •     reprezentowanie podatnika przed Urzędami Skarbowymi i organami kontroli skarbowej.
   
Prowadzenie kadr i płac:
 •     prowadzenie dokumentacji kadrowo - płacowej,
 •     sporządzanie list płac
 •     sporządzanie deklaracji ZUS
 •     elektroniczne przekazywanie deklaracji do ZUS
 •     weryfikacja deklaracji ZUS
 •     reprezentowanie klienta przed ZUS
 •     sporządzanie dokumentów płatniczych ZUS
 •     kalkulacja wynagrodzeń
 •     sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych,
 •     księgowość płacowa,
 •     kompleksowe rozliczanie umów zleceń i o dzieło.
   
Inne usługi:
 •     Pomoc w  rejestracji działalności gospodarczej
 •     Rozliczanie Vat firm zagranicznych
o firmie|linki|kontakt
oferta usług księgowych|ceny usług księgowych|nowi klienci promocje i rabaty|kontakt z twoim doradcą
© 2011
Agencja Reklamowa: | salmodesign.pl